wz

(NE)KODEX

05.08.2009 23:34:29

Článek 1 - Název, sídlo, cíle CBCS

CB Club sklerotiku (dále jen CBCS) je uskupení zatím bez právní subjektivity. Sídlo CBCS je ve Frýdku-Místku, má působnost v České republice (Čechy, Morava a Slezsko) a ve Slovenské republice. Nejdůležitějším posláním CBCS je rozšiřovat kolegialitu a podvědomí solidarity mezi CB sklerotiky na pásmu 26,505-vvvv27,405 MHz. Podporovat pochopení u ostatních CB-čkářů, a u těch co svou “CB sklerózu “ tají a stydí se za ní. CBCS bude usilovat o členství v Mezinárodním CB Clubu sklerotiků (dále jen MCBCS) a v České asociaci CB klubů.

Naše Motto ..... až nás budou miliony....

Klan CBCS (dále jen triumvirát)
Prezident
Ředitel
Guvernér banky CBCS

jsou nedotknutelní, jejich slovo je vždy svaté a pro každého člena CBCS závazné.

Článek 2 - Vznik a zánik členství, členská práva a povinnosti.

A)   Řádným členem CBCS se může stát každý, kdo vlastní CB stanici a jeho rodinní příslušníci u kterých se vyskytuje “CB skleróza“
B)   Členství vzniká rozhodnutím triumvirátu na základě ústní, písemné, e-mailové přihlášky s podmínkou, že:
  a) občas, často, velmi často si něco nepamatují, nebo něco zapomněli
  b) souhlasí s kodexem CBCS
  c) podlézají triumvirátu
  d) (ne)podplácí triumvirát
C)   Člen CBCS nemá žádná závazná práva, (ne)podřizuje se libovůli triumvirátu.
D)   Člen CBCS má dobrovolnou povinnost zejména:
  a) plnit kodex CBCS a usnesení triumvirátu
  b) dbát o dobrou pověst CBCS na domácích i zahraničních akcích, propagovat club jen s dobrým úmyslem, jinak hrozí pokárání a posléze nákup 1 basy piva.
E)   Členství zaniká odhlášením:
  a) ústním
  b) písemným

Článek 3 - Orgány CBCS

Orgány CBCS jsou:
  a) Valná kupa
  b) Triumvirát: Prezident, Ředitel, Guvernér Sklerotické banky

  c) Koryta: Tiskový mluvčí, Ministr vnitra CBCS, Vedoucí obchodního střediska,
  Viceguvernér banky, Ombudsman CBCS

Článek 4 - Hospodaření CBCS

O peníze se staráme My, triumvirát spolu s Ministrem financí
Oficiální měna CBCS je: SKLEROTICKÝ UZEL (SU) v hodnotách: 10SU, 100SU, 500SU, 1000SU

autor: Lumír Místek......